top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

🚨การตีตราต่อกลุ่มคนข้ามเพศ — วันแห่งการรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆาตรกรรมด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง

🚨การตีตราต่อกลุ่มคนข้ามเพศ — ทำไมวันแห่งการรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆาตรกรรมด้วยเหตุแห่งความเกลียดชังถึงสำคัญ และเราจะร่วมสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศได้อย่างไรบ้าง? ✊🏻🏳️‍⚧️💙💖


📢🗓 ในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุก ๆ ปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆาตรกรรมด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง หรือ Transgender Day of Rememberance 🏳️‍⚧️💙💖เพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของ Rita Hester หญิงข้ามเพศชาวอเมริกันแอฟริกัน ที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนในปี 1998 โดย Rita ถูกแทงมากกว่า 20 ครั้งจนเสียชีวิตลงในที่สุดในที่พักของเธอ เพียงสองวันก่อนวันเกิดครบรอบ 35 ปีของเธอ เนื่องมาจากสาเหตุ “ความเกลียดชังต่อกลุ่มคนข้ามเพศ”


💡ดังนั้นในวันนี้ เราจึงร่วมรำลึกถึงการจากไปของ Rita และคนข้ามเพศทุกคนที่เคยเผชิญหรือยังคงเผชิญต่อความรุนแรงและความเกลียดชังต่อกลุ่มคนข้ามเพศ รวมถึงการถูกเลิอกปฏิบัติต่าง ๆ ในทั่วทุกมุมโลก เพราะเราเชื่อว่าจะไม่มีใครบนโลกปลอดภัยจากความเกลียดชังและความรุนแรงเหล่านี้ได้จนกว่ากลุ่มคนข้ามเพศทุกคนจะปลอดภัยจากความรุนแรงเหล่านี้ ✊🏻


🆘การมีตัวตนของคนข้ามเพศไม่ได้สะท้อนถึงการยอมรับทางด้านกฏหมาย ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติในสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน การเข้าถึงความยุติธรรม การเข้าถึงกฏหมาย และการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ - เบส ชิษณุพงศ์ - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Young Pride Club🏳️‍🌈✊🏻


🔈"ทรานส์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใคร"

- ครอบครัวจะยอมรับเราได้หากเราเรียนเก่ง เพื่อนจะยอมรับเราได้หากเราสวย สังคมจะยอมรับเราได้หากเราประสบความสำเร็จ แล้วคนที่เหลือล่ะ?

🔍เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใคร เราคือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนทุกคนบนโลกนี้ ความผิดหวังหรือความล้มเหลวเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน - ริสา นางแบบและแอคทิวิสต์💃🏻✨


📝คนข้ามเพศคือคน ไม่มีใครสมควรถูกพรากชีวิตด้วยความเกลียดชังเพราะเป็นคนข้ามเพศ พวกเขาเลือกแล้ว พวกเขาภูมิใจในความเป็นตัวเอง พวกเขาไม่ผิด แต่คนที่เกลียดชังและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกันเองนั่นแหละคือคนผิด

ปาหนัน - ติ๊กต๊อกเกอร์/ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Pride Club🏳️‍🌈💫


🕯เพื่อร่วมรำลึกและยกย่องให้แก่กลุ่มคนข้ามเพศผู้ตกเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ มูลนิธิมานุษยะขอเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองและประกันสิทธิตามกฎหมายให้แก่กลุ่มคนข้ามเพศ รวมถึงให้ความคุ้มครองและปกป้องพวกเขาจากการใช้รุนแรงอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ


✊🏻เราขอยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มคนข้ามเพศและจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อให้คนข้ามเพศทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพราะคนข้ามเพศทุกคนควรได้รับสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปโดยปราศจากการถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติในอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา เราควรทำให้แน่ใจว่ากลุ่มคนข้ามเพศจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงและการถูกเลือกปฏิบัติ


➡️ พวกเราสามารถช่วยอย่างไรได้บ้าง? – ร่วมให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นคนข้ามเพศและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เพื่อน ๆ คนรอบตัวและครอบครัวของพวกเราให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เราสามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงโดยการนำประเด็นปัญหาของกลุ่มคนข้ามเพศผ่านประสบการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่มาบอกเล่าออกไป อีกทั้งร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อประเด็นอคติการเพศ การเลือกปฏิบัติ และการใช้ความรุนแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของกลุ่มคนข้ามเพศ


——

#วันรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆาตกรรมด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง #ความเกลียดชังต่อคนข้ามเพศ #ความรุนแรงต่อคนข้ามเพศ #สิทธิของคนข้ามเพศ #หยุดความรุนแรงอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ #หยุดการตีตราอัตลักษณ์ทางเพศ


Comments


bottom of page