top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

ชวนเข้าใจงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิมานุษยะ
🔎❔ ชวนเข้าใจงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิมานุษยะ


🧡💗 ถ้าคุณติดตามงานของเรา คุณอาจจะพอรู้แล้วว่ามานุษยะเป็นองค์กรที่ยึดหลักการเฟมินิสต์แบบอัตลักษณ์ทับซ้อน และทำงานเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม โดยการสนับสนุนพลังของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง


📌 แต่คุณรู้หรือไม่ว่างานที่เราทุ่มเทเวลาและกำลังให้แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน? วันนี้ เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประเด็นต่าง ๆ ที่เราทำ:

📱💻 สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชน

💵⚖️ การต่อสู้เพื่อความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

🌍 การเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

💪🏻👩‍💼🧕 การสนับสนุนพลังของผู้นำหญิง

📝🤝 การส่งเสริมทรัพยากรให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน


➡️ อ่านต่อในโพสต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


👉🏻 ไลค์และแชร์โพสต์นี้เพื่อสนับสนุนงานของมานุษยะ

👉🏻 ติดตามเราทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการมานุษยะเพื่อความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน


อย่าเพิ่งกดออก…

ลองดูเพจด้านล่างนี้ ถ้าคุณอยากเข้าใจงานของเราแบบละเอียดมากขึ้น


Comments


bottom of page