top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#วันประชาธิปไตยสากล: ประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้ หากเราไม่มีสิทธิดิจิทัล!
#วันประชาธิปไตยสากล 💻🚩ประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้ หากเราไม่มีสิทธิดิจิทัล!


🗓 วันที่ 15 กันยายนของทุกปีคือ ‘วันประชาธิปไตยสากล’ ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะสำรวจความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ ว่าก้าวหน้าไปมากแค่ไหนหรือยังบกพร่องในแง่ในบ้าง ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นถูกจัดให้เป็น “ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์” ในปี 2021 โดยสถาบันวิจัย Economist Intelligence Unit (EIU)


⚖️ ประชาธิปไตยจะเฟื่องฟูไม่ได้หากสังคมนั้นยังไม่เคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมประชาธิปไตยของไทยถึงถดถอยเช่นนี้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนที่ลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลเผด็จการทหารต้องถูกละเมิดสิทธินับครั้งไม่ถ้วน เช่น ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะออกมาแสดงจุดยืนในโลกออนไลน์ และยังถูกสอดส่องด้วยสปายแวร์เพกาซัส ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกมายอมรับแล้วว่าใช้สปายแวร์นี้กับงานด้าน “ความมั่นคงของชาติ” จริง


📲 หนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่ถูกสอดแนมคือ ‘รุ้ง - ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล’ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของเธอ ที่เป็นเหตุให้เธอถูกแจ้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือม. 112 อย่างน้อย 10 ข้อหา โดยงานศึกษาพบว่าโทรศัพท์ของรุ้งถูกโจมตีโดยเพกาซัส 4 ครั้ง และทุกครั้งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่มีการชุมนุม ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแฮคเกอร์ต้องการล้วงข้อมูลลับ เช่น ชื่อหรือที่พัก ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงคนอื่น ๆ


🔇 แต่นอกจากการสอดส่องแบบเจาะจง (Targeted Surveillance) แล้ว รัฐยังใช้เครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายเพื่อพยายามควบคุมคนที่เห็นต่าง เช่น ออกคำสั่งเซนเซอร์ข้อมูล หรือการคุกคามสื่อที่รายงานการประท้วง ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัว และขัดขวางไม่ให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง


#WeAreManushyan ♾ Equal Human Beings


✊🏻 เนื่องใน #วันประชาธิปไตยสากล2565 นี้ มูลนิธิมานุษยะขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพพันธกรณีสิทธิมนุษยชนสากลโดยเร่งด่วน เพื่อปูทางให้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สามารถเกิดขึ้นได้ รัฐบาลไทยต้องปกป้องสิทธิดิจิทัล และหยุดการคุกคามนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะการคุกคามด้วยเทคโนโลยีทุกรูปแบบ!Kommentarer


bottom of page