top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

🏳️‍🌈💛💜 สิทธิการเลือกเพศช่วยชีวิต Intersex: หยุดการผ่าตัดทารกเพศกำกวม☂️ ในทุกวันที่ 8 พฤศจิกายนคือวันแห่งการรำลึกถึงชาว Intersex หรือวันที่เรียกร้องให้เรายืนหยัดเคียงข้างชุมชนชาว Intersex และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อต้านวิถีปฏิบัติที่รุนแรงต่อพวกเขาซึ่งมีอยู่มาอย่างช้านาน


📍 แต่ทำไมต้องวันที่ 8 พฤศจิกายน? เพราะวันนี้คือวันเกิดของ Herculine Barbin บุคคลที่เรียกตนเองว่า Intersex ในต้นยุคศตวรรษที่ 19 ผู้ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเพียงเพราะสังคมไม่ยอมรับตัวตนของเธอ โดยเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นโด่งดังหลังจากที่ Michel Foucault นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเผยแพร่บันทึกที่เธอเขียนทิ้งไว้


📚 Herculine ถูกเลี้ยงให้โตมาเป็นผู้หญิง แต่เมื่อเธอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และเส้นทางอาชีพครูของเธอกำลังไปได้สวย เธอกลับเพิ่งรู้ตัวว่าเธอนั้นแตกต่างจากคนอื่น หลังจากที่แพทย์ยืนยันเพศของเธอ เธอก็ถูกสั่งด้วยอำนาจทางกฎหมายให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอย่างผู้ชาย ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังถูกประณามและหยามเหยียดเพราะก่อนหน้านี้เธอมีความรักกับผู้หญิงทั้งที่ตัวเองแสดงออกเป็นผู้หญิงอีกด้วย


🥀 ในเมื่อสังคมต่อต้านอัตลักษณ์ความเป็น Intersex ของเธอ Herculine จำเป็นต้องลาออกจากงาน ย้ายออกจากเมืองที่เธอเคยอยู่ และเปลี่ยนชื่อเพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเธอ เรื่องน่าเศร้าคือเธอปลิดชีวิตตัวเองตอนอายุ 30 ส่วนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเธอต้องถูกลงโทษและประณามเพียงเพราะเรื่องเพศ สิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้สอนเราคงเป็นความจริงที่ว่า หากสังคมปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของคนคนหนึ่ง อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจย้อนกลับ และที่สำคัญ การตีกรอบและแบ่งลักษณะทางเพศอย่างเคร่งครัดนั้นไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนที่มีเพศกำกวม


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


📣 อคติต่อบุคคล Intersex ยังแพร่หลาย ทั้งในทางการแพทย์และพื้นที่อื่นๆ เห็นได้จากการผ่าตัดเพื่อ “แก้ไข” เพศและการ “รักษา” ด้วยฮอร์โมนที่ยังเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ มูลนิธิมานุษยะจึงขอเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอำนาจออกกฎหมาย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับฟังเสียงของชาว Intersex และเคารพในสิทธิเหนือร่างกายของพวกเขา และขอชวนให้ทุกคนร่วมสนับสนุนชุมชน Intersex ในการต่อสู้กับบรรทัดฐานอันตรายที่ฝังรากลึก เพื่อที่พวกเขาจะได้มีเสรีภาพเสียที!Comments


bottom of page