top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

หนึ่งปีหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า “ปฏิรูป = ล้มล้าง”

#Abolish112 #ยกเลิก112 📍หนึ่งปีหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า “ปฏิรูป = ล้มล้าง” เสรีภาพการแสดงออกในไทยถูกกัดกร่อนไปแค่ไหนแล้ว? ⬇️


⚖️ ตั้งแต่ปี 2020 เสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้รัฐพยายามเน้นย้ำและส่งสัญญาณว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐและสถาบันนั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย เหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการอ่านคำเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยแอคติวิสต์รุ้ง ไมค์ และอานนท์ นั้นมีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


📝 คำตัดสินนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ประชาชนกลัวการใช้สิทธิที่พึงมีและไม่กล้าตั้งคำถามกับสถาบัน แต่ยังอาจมีผลต่อการบังคับใช้มาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อคุกคามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้ออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ระบบอีกด้วย


➡️ อ่านต่อในโพสต์เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปสถาบัน เหตุการณ์นี้มีความหมายอย่างไรบ้างต่อเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย?


✊ มูลนิธิมานุษยะขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน หากความเท่าเทียมและความยุติธรรมในไทยจะแข็งแร็งขึ้นได้ แนวคิดเห็นต่างต้องได้รับการสนับสนุน ไม่ใช่ลดทอน


Comments


bottom of page