top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

 🇹🇭 เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยปี 2566: เผยถึงสิ่งที่น่ากังวลและมันก็ยังห่างไกลคำว่าโอเค!ภาพรวมเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยอยู่ภายใต้การตรวจสอบมาอย่างยาวนาน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตและประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 Freedom House ได้เปิดตัวรายงาน Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุม 70 ประเทศทั่วโลก และมูลนิธิมานุษยะได้ร่วมเขียน Freedom on the Net Thailand รายงานฉบับประเทศไทย 


เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตยังคงถูกโจมตีในประเทศไทยหรือไม่?

รายงาน Freedom On The Net Thailand ประจำปีนี้เผยให้เห็นข้อค้นพบที่น่าตกใจหลายประการ ซึ่งเน้นย้ำถึงอุปสรรคมากมายที่สิทธิดิจิทัลและเสรีภาพออนไลน์เผชิญในประเทศไทย โดยในช่วงระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามรอบด้านที่เป็นอันตรายต่อนักเคลื่อนไหว บุคคลที่เป็นฝ่ายค้าน และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป!


การค้นพบในครั้งนี้มีการประเมินในด้านเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต 3 ประเด็นสำคัญ:


1. อุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


  • ตั้งแต่ปี 2557โครงสร้างพื้นฐานในด้านดิจิทัลของประเทศไทยพบว่า ความเป็นอิสระและความโปร่งใสลดลงสำหรับผู้ให้บริการและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีข้อสังเกตว่ากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด


  • พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์มีอำนาจแบบรวมศูนย์ โดยอำนาจตกอยู่ในมือของหน่วยงานภาครัฐเหนือผู้ให้บริการภาครัฐและเอกชน โดยกฎหมายช่วยให้ทางการบังคับผู้ให้บริการลบเนื้อหาที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้ง่ายขึ้น


2. การถูกจำกัดของเนื้อหา


  • ความลับที่แพร่หลายครอบคลุมขอบเขตของการบล็อกเนื้อหา มักมีเหตุผลด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้บริการ VPN ที่ไม่ได้รับอนุญาต


  • โดยทั่วไปมีการใช้แรงกดดันและภัยคุกคามจากรัฐบาลเพื่อบังคับให้ลบเนื้อหา โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียข้อปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเมื่อแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ TikTok ปฏิบัติตามคำสั่งลบเนื้อหาของรัฐบาลไทยโดยสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2565


  • กฤษฎีกาใหม่ที่มีผลใช้บังคับในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้ร่างข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการ ซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอโดยให้ลบเนื้อหาออกภายใน 24 ชั่วโมง


3. การละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน


  • เจ้าหน้าที่ยังคงใช้ประโยชน์จากมาตรา 14 ของประมวลกฎหมายอาญา และคำสั่งที่มีลักษณะที่กว้าง ข้ออื่นๆ เพื่อปิดปากนักการเมืองฝ่ายค้าน นักเคลื่อนไหว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่มประชาสังคม


  • ในช่วงระยะเวลาการประเมินรายงานนี้ มีการบันทึกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างน้อย 50 คดี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นทางออนไลน์ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 42 ปี ต่อมาลดเหลือ 28 ปี จากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กที่ "หมิ่นประมาท" สถาบันกษัตริย์


  • รัฐบาลติดตามโซเชียลมีเดียและการสื่อสารส่วนตัวอย่างเข้มงวด รายงานของเดือนกรกฎาคม 2565 โดย Citizen Lab, iLaw และ Digital Reach พบว่ารัฐบาลไทยมีแนวโน้มที่จะใช้สปายแวร์ Pegasus เพื่อต่อต้านผู้สนับสนุนประชาธิปไตย นักวิจัย และฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง


ประชาธิปไตยในด้านดิจิทัลของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ตั้งแต่การลบเนื้อหาออกอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการรณรงค์บิดเบือนข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ การยับยั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหว และการใช้เทคโนโลยีสอดแนม ตัวเลขสำคัญที่อ้างถึงในรายงานเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนหยัดเพื่อสิทธิและเสรีภาพทางดิจิทัล เราเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพออนไลน์และประชาธิปไตยดิจิทัลเมื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจของตน ในขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคและที่อื่นๆ ประชาคมระหว่างประเทศต้องรับฟังเสียงเรียกร้องให้ #StopDigitalDictatorship เพื่อให้แน่ใจว่าความยุติธรรมและเสรีภาพจะมีชัยในยุคดิจิทัล


รายงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงรายงานประจำปีเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของการแสวงหาการสนับสนุนเพื่อประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล


อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ bit.ly/FOTNFullReport 


#WeAreManushyan ♾ Equal Human Beings


อ้างอิงจาก: 

 


🔥 ในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ คุณสามารถอ่านงานสำคัญของเราเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิดิจิทัล ซึ่งกำหนดอนาคตดิจิทัลของเรา ⤵️Kommentare


bottom of page