top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#AbortionRights: การยุติการตั้งครรภ์ต้องปลอดภัยและถูกกฎหมาย!🚨 วันที่ 28 กันยายนของทุกปีถือเป็นวันเฉลิมฉลองการยุติการตั้งครรภ์สากล โดยเริ่มต้นเฉลิมฉลองจากวันแรกที่เปิดทางให้การยุติการตั้งครรภ์ถูกกฎหมายในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน จนวันนี้ได้กลายเป็นวันสำคัญในการเรียกร้องสิทธิยุติการตั้งครรภ์เสรีอย่างปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับผู้หญิงทุกคนทั่วโลก


🇹🇭 สำหรับความคืบหน้าทางด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุในประเทศไทยนั้นถือว่ากำลังรุดหน้าอย่างมากในช่วงเวลานี้ จากการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศ หรือหมายถึงสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้ นี่ถือเป็นก้าวย่างแห่งชัยชนะที่สำคัญเมื่อพิจารณาถึงสถิติของผู้ที่ตั้งครรภ์จำนวนกว่า 50,000 คนต่อปีที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์หลังอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ อ้างอิงจากเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ประเทศไทย


🟢 ด้วยกฎหมายที่แก้ไขล่าสุดนี้จะทำให้หลายคนมีช่องทางที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายในการรับบริการดูแลการยุติการตั้งครรภ์ แทนที่จะต้องหันไปใช้วิธีที่อันตรายและเสี่ยงถึงชีวิตโดยไม่จำเป็น


🚩อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การตีตราจากสังคมและการขาดความรู้ที่ถูกต้องยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย คำว่า “แม่อำมหิต” “ฆาตกร” “คนบาป” คือตัวอย่างคำที่ใช้แปะป้ายคนที่เคยยุติการตั้งครรภ์ที่ยังคงพบได้อย่างแพร่หลายรวมทั้งในหมู่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ผู้ที่แสวงหาบริการยุติการตั้งครรภ์มักถูกโน้มน้าวให้เลือกตั้งครรภ์ต่อหรือรู้สึกกลัวที่จะไปคลินิกเพื่อรับบริการเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าละอาย


❌ หากรัฐบาลล้มเหลวในการส่งเสริมการยุติการตั้งครรภ์ในฐานะบริการด้านสุขภาพของประชาชนและในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จะต้องมีอีกกี่ชีวิตกันที่ต้องถูกทอดทิ้งในความมืดตามลำพัง!


#WeAreManushya ♾ Equal Human Beings เพราะมนุษย์ทุกคนเท่ากัน


✊🏻 ในฐานะองค์กรเฟมินิสต์ที่ให้ความสำคัญเรื่องอัตลักษณ์ทับซ้อน มูลนิธิมานุษยะร่วมยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิการยุติการตั้งครรภ์เสรีอย่างไม่ย่อท้อ และเรายังคงเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านอมามัยการเจริญพันธุ์ได้ ซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชายขอบอื่น ๆ เพราะการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายคือสิทธิมนุษยชน!


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์เสรี #abortion ในไทยได้ที่ 🔗 https://www.manushyafoundation.org/thailand-third-upr-cycle-factsheet-safe-abortion


Comments


bottom of page