top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

BREAKING: การเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครอง#BREAKING #ม็อบ10พฤศจิกา64 ด่วน! วันนี้ในขณะที่รบ.ไทยแสดงความรับผิดชอบต่อการละเมิด #สิทธิมนุษยชน ที่ผ่านมา บนเวทีUN #UPR39 ศาลรธน.กลับวินิจฉัยให้กรณีการชุมนุมปราศรัยของ รุ้ง-ไมค์-อานนท์ ซึ่งทำการเรียกร้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์และแก้ไขมาตรา112 เข้าข่ายการกระทำเจตนาการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรธน.มาตรา 49 พร้อมสั่งให้แกนนำและกลุ่มเครือข่ายหยุดการกระทำดังกล่าวทันที


คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ถือเป็นการสร้างมาตรฐานทางกฏหมายที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชนชน และจะมีผลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินคดีอาญามาตรา112คดีอื่นๆในขณะนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลนำมาตรา112มาใช้เป็นอาวุธปราบปรามนักการเมืองฝ่ายค้านและนักกิจกรรมทางการเมืองอย่างไม่ธรรมอีกด้วย


เราขอร่วมยืนเคียงข้างกระบวนการประชาธิปไตยและนักกิจกรรมทางเมืองทุกคน การเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกอันชอบด้วยกฏหมายของผู้ชุมนุมในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ทางมูลนิธิมานุษยะมีความกังวลอย่างมากต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เนื่องจากอาจจะก่อให้มีการตั้งข้อหา’กบฏ’ตามมาตรา113ของประมวลกฏหมายอาญาตามมา อันเป็นความผิดต้องโทษสูงถึงประหารชีวิต!


#ปฎิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง #WhatsHappeninginThailand #ยกเลิก112 #ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ #ม็อบ10พฤศจิกา64 #SaveThaiDemocracy #DemocracyNow #MilkTeaAlliance #WeAreManushyan #UPR39 #FreedomOfExpression


Comments


bottom of page