top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#Saveนิตยา สรุปผลคำพิพากษาคดีของนิตยาและความไม่เป็นธรรมที่เธอต้องเจอสรุปผลคำพิพากษาคดีของนิตยารวมถึงความไม่เป็นธรรมที่เธอต้องเจอ แล้วคดีนี้จะมีผลอย่างไรกับชาวบ้านกลุ่มอื่น ๆ ในไทย


คดีของพี่กบ นิตยาสิ้นสุดลงแล้วทั้งสองคดี! แต่เรื่องที่พี่กบและชาวบ้านซับหวายต้องเผชิญ ได้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังก่ออาชญากรรมต่อชาวบ้านธรรมดาที่ยากจน กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนที่อาศัยพึ่งพาป่า รัฐกำลังทำลายอนาคตและวิถีชีวิตของพวกเขาโดยการปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ปกป้องผืนป่าและผลักให้พวกเขาเป็นอาชญากร! นโยบายทวงคืนผืนป่าของไทยไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนที่ได้ผลจริง!


สำหรับคดีของพี่กบ นิตยาทั้งสองคดี ศาลได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคมและ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยศาลได้ตัดสินว่าพี่กบมีความผิดฐานบุกรุกทำลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ทั้งสองคดีและให้รอลงอาญา 3 ปี หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่กบถึงโดนคดีถึง 2 คดีในเมื่อเป็นคดีแบบเดียวกัน เรื่องนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้แบ่งที่ดินของพี่กบเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนที่ทำไร่ จึงส่งฟ้องเป็น 2 คดี ยิ่งไปกว่านั้น พี่กบยังต้องจ่ายค่าเสียหายที่บุกรุกทำลายป่าให้กับรัฐเป็นเงินถึง 190,000 บาท!


ผลคำพิพากษานั้นเหมือนกัน คือศาลฎีกาปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งคสช. ที่ 66/2557 ซึ่งประกาศไว้ว่าชาวบ้านที่ยากจนยากไร้จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการทวงพื้นที่ป่าคืน โดยตีความว่าคำสั่งคสช.เป็นเพียงคำสั่งให้ดำเนินนโยบายเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย ดังนั้น ศาลฎีกาจึงตัดสินว่าพี่กบ นิตยามีความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้ พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 และพรบ.ป่าสงวน ยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ (ปี2562) และศาลชั้นต้น (ปี2561)


ถึงพี่กบจะไม่ต้องโทษจำคุก แต่พี่กบก็ยังต้องเป็นหนี้เกือบสองแสนจากค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กรมอุทยานฯ พี่กบกับครอบครัวยังต้องออกจากพื้นที่ พี่กบจะต้องสูญเสียบ้าน ที่ดินทำกินและวิถีชีวิตที่เคยมี บีบให้ฐานะของทุกคนยิ่งยากจนลงและลำบากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ปี 2562 ทำให้พี่กบต้องติดคุกอยู่เป็นเดือนๆ! ใครจะเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่กบ?การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมของพี่กบและชาวบ้านซับหวายยังไม่จบเพียงเท่านี้! ทางมูลนิธิมานุษยะจะร่วมกับชาวบ้านซับหวาย ใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศต่อสู้ต่อไปจนกว่าทุกคนจะได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง!


เราอยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจจริงที่คอยให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าในคดีของพี่กบ นิตยาและคดีของชาวบ้านซับหวายมาโดยตลอด คดีของชาวบ้านคนอื่นๆเองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาภายในสองสัปดาห์นี้แล้วเช่นกัน โปรดช่วยกันติดตามเป็นกำลังใจพวกเขาในการต่อสู้นี้!

Comments


bottom of page