top of page
 • Writer's pictureManushya Foundation

5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมูลนิธิมานุษยะ!

🧡💗 มูลนิธิมานุษยะยึดมั่นในการเรียกร้องความเป็นธรรมและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของเฟมินิสต์ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มคนชายขอบ! และนี่คือ 5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับพวกเรา 🚺✨


1. พวกเรา คือ องค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีที่นำโดยผู้หญิง 👩‍⚖️✊ ในทีมของมานุษยะ พวกเรามีทั้งผู้หญิง คนข้ามเพศ และเฟมินิสต์ที่มุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกและเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาบาดแผลร่วมของสังคม ที่มูลนิธิมานุษยะ เราเป็นเฟมินิสต์จากประเทศในซีกโลกใต้ที่คำนึงถึงการต่อสู้ทางชนชั้น เพราะสำหรับเรา ประเทศทางซีกโลกใต้บางประเทศอาจจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุด และประเทศทางซีกโลกเหนือบางประเทศก็อาจจะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดได้เช่นกัน

 • พวกเราต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม!


2. มานุษยะ แปลว่า ‘มนุษย์’ ในภาษาสันสกฤต 🪷🇮🇳

มูลนิธิมานุษยะก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยคุณเอมิลี่ ประดิจิต ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างการขับเคลื่อนทางสังคมในนามของขบวนการมนุษย์เท่าเทียมกัน ∞ #WeAreManushyan

 • เราเชื่อใน ‘พลังบวกที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์’

 • ขบวนการ ‘#WeAreManushyan ∞ มนุษย์เท่าเทียมกัน’ คืออะไร? มันคือขบวนการของเฟมินิสต์ที่ทำงานขับเคลื่อนด้วยใจ ปฏิบัติต่อกันและกันตามค่านิยมของเรา โดยมีความเท่าเทียมกันเป็นแกนหลัก เราเลิกใช้คำว่า ‘เสริมสร้างอำนาจ’ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอำนาจเป็นของตนเอง ระบอบปิตาธิปไตย การกดขี่ ลัทธิอาณานิคมใหม่ การเหยียดเชื้อชาติ และความเกลียดกลัวชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่กำลังกดขี่อำนาจของประชาชน

 • เราต้องการสังคมที่ครอบคลุมถึงคนทุกแบบ ยุติธรรม เท่าเทียม และสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย ที่ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


3. พวกเราเชื่อมต่อและส่งเสริมพลังแก่ชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้งทวีปเอเชีย และสนับสนุนให้เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขา 👩‍🌾🧕

 • พวกเราเชื่อว่าผู้คนในท้องถิ่นในฐานะของผู้นำของการเปลี่ยนแปลงย่อมรู้ดีที่สุดว่าอะไรคือหนทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา และเราช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความประสงค์ที่พวกเขาต้องการ


4. พวกเราใช้องค์ความรู้ วิธีการ และทรัพยากรที่พวกเรามีในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 📚🧠

 • เราใช้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้:

 • 1. การสร้างแนวร่วม: เราสร้างเครื่อข่ายที่หลากหลายอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนำโดยเฟมินิสต์ทั้งหลายเพื่อพูดต่อกรอำนาจ และยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม ความไม่เท่าเทียม การกดขี่ ปิตาธิปไตย และลัทธิอาณานิคมใหม่!

 • 2. การพัฒนาศักยภาพ: เราสนับสนุนให้ชุมชนต่อสู้เพื่อสิทธิของตนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรู้อันเป็นสำคัญและเครื่องมือต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการ!

 • 3. งานวิจัย การเรียกร้อง และการรณรงค์: เราตั้งมั่นให้เสียงของชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในงานวิจัย การจัดตั้งนโยบาย และการรณรงค์ต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก!

 • 4. การให้ทุนย่อย: เราสนับสนุนเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นทางด้านการเงินในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่ของพวกเขา และเพื่อโลกใบนี้!


5. เรามุ่งเน้นไปที่ประเด็นความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ 💚⚖️ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ 🌐♻️ สิทธิดิจิทัล 🌏💻 ความเป็นผู้นำของผู้หญิง 🙋🏻‍♀️✊ และเรายังเรียกร้องความยุติธรรมต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย!

 • เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและยืนหยัดร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในท้องถิ่นเพื่อปกป้องชุมชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 • ยกตัวอย่างคือการที่เราได้จัดตั้งแคมเปญสำคัญ ๆ เพื่อแก้ไขความอยุติธรรม ได้แก่ แคมเปญ #FreeMuay จากคุกในลาว, #SaveSabWaiVillagers, #JusticeForPhichit ในประเทศไทย และ #StopDigitalDictatorship ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


Comments


bottom of page