แถลงการณ์ร่วม - ประเทศไทย: หยุดใช้เผด็จการดิจิทัล ต่อเสรีภาพออนไลน์
#STOPDIGITALDICTATORSHIP #WhatsHappeningInThailand

#หยุดเผด็จการดิจิทัล #เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย

25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางมูลนิธิมานุษยะ (Manushya Foundation), Access Now, ALTSEAN-Burma, Cambodian Center for Human Rights (CCHR), the Institute of Policy Research and Advocacy (ELSAM), PEN Myanmar, 

และ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการควบคุมพื้นที่ดิจิทัล โดยใช้วิธีการโจมตีเสรีภาพของสื่อ บริษัทในเครือเทคโนโลยี และผู้บอกเล่าความจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาธิปไตยในพื้นที่ออนไลน์

 

ในแถลงการณ์ฉบับนี้ เราขอสนับสนุนและแสดงจุดยืนร่วมกับเยาวชนไทยผู้กล้า พร้อมทั้งบรรดาสื่ออิสระ ให้พวกเขาสามารถเผยแพร่ความจริงและใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักสากลทั้งในพื้นที่ออนไลน์และพื้นที่สาธารณะ และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ พวกเราขอประณามการกระทำของรัฐบาลไทยอันมีทหารอยู่เบื้องหลัง ที่พยายามใช้อำนาจเผด็จการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและเสรีภาพสื่อ ขัดขวางพวกเขาไม่ให้บอกเล่าเรื่องราวให้โลกได้รับรู้ถึงความจริงว่า #กำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย

TWITTER & INSTAGRAM

©2020 by Manushya Foundation.

Founded in 2017, Manushya Foundation serves as a bridge to engage, mobilise, and empower agents of change by: connecting humans through inclusive coalition building and; by developing strategies focused at placing local communities’ voices in the centre of human rights advocacy and domestic implementation of international human rights obligations and standards.

 

Manushya Foundation strengthens the solidarity and capacity of communities and grassroots to ensure they can constructively raise their own concerns and provide solutions in order to improve their livelihoods and the human rights situation on the ground.