top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#JusticeForPhichit ⛏ Return of Kingsgate: Has the Thai government sold out its people?
(EN below) #JusticeForPhichit ⛏ อะไรคือเบื้องหลังการกลับมาของเหมืองทองคิงส์เกต?


🚨หลังจากที่บริษัทคิงส์เกตเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยอนุมัติการเปิดเหมืองชาตรีอีกครั้ง กลุ่มตัวแทนประชาชนที่ใช้ชื่อว่า “เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่” ร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยใกล้เหมืองอัครายืนหนังสือต่อฝ่ายค้านเพื่อเรียกร้องการตรวจสอบ


🗣นางสาวจุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ ตัวแทนเครือข่ายฯระบุว่าเครือข่ายฯเห็นว่าเหมืองทองอัคราต้องถูกปิด เพราะมีข้อบกพร่องหลายอย่าง

❌การจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุญาตประกอบการเหมืองทองไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

❌ชุมชนโดยรอบได้รับงบประมาณเพียงแค่ 0.1% ของมูลค่าทองคำที่ได้จากบริษัทเพื่อพัฒนาชุมชน

❌หมู่บ้านที่อยู่ติดกับเหมืองกลายเป็นหมู่บ้านจากการที่เหมืองทองไม่มีแนวกันชน

❌ไม่ว่าจะระหว่างหรือหลังปิดเหมืองล้วนไม่มีการพื้นฟูพื้นที่


⚠️แม้จะมีปัญหาที่ส่งกระทบชาวบ้านในพื้นที่มากมาย แต่รัฐบาลกลับอนุมัติให้ดำเนินการอีกครั้ง เครือข่ายมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อแลกกับการที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ต้องถูกคณะอนุญาโตตุลาการฯ มีคำสั่งให้แพ้คดี นอกจากนี้เครือข่ายฯพบว่ามีข้อสังเกต 7 ประการที่ทำให้พวกเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่ารัฐบาลกำลังเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทคิงส์เกจมากเกินไปกว่าข้อพิพาท

1. บริษัทจะได้รับอนุญาตให้กลับมาทำเหมืองใหม่บนพื้นที่เดิม หรือแหล่งชาตรี และขยายอายุประทานบัตรไปอีก 10-20 ปี

2.บริษัทจะได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่คือ แหล่งสุวรรณ ซึ่งเป็นแหล่งทองคำที่ทับลงบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทอง

3.จะได้รับการขยายเวลาใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองทอง

4.บริษัทจะได้รับการลดหย่อนค่าภาคหลวงแร่ที่จะต้องมอบให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5.นำบริษัทอัคราฯเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติม

6.บริษัทจะได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่

7.บริษัทจะได้รับอนุญาตให้ขนสินแร่ทองคำและเงินคงค้างในระบบผลิตเดิมก่อนถูกคำสั่งระงับยับยั้งไว้


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


✊🏻มูลนิธิมนุษยะขอยืนหยัดเคียงข้างเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่พวกเราเคยเป็นเสมอมา ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาคมโลกว่าจะเป็นแชมป์เปี้ยนแห่งการพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย #BizHumanRights พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์หยุดฉกฉวยผลประโยชน์จากความทุกข์ของประชาชน #PeopleOverProfit


________________________________________________________________________


🚨After the announcement from Kingsgate Consolidated Limited on the re-opening of the Chatree gold mining complex with 4 new licenses granted by the Thai Government this January, the “Network of People Who Own Mineral Resources” together with affected communities delivered a complaint letter to the opposition parties calling for an investigation.


🗣 In the letter, the network states the most problematic points of operations of Akara Resources Public Company Limited, a Thai subsidiary of Kingsgate, in the Chatree gold mining complex:


❌The process of Environmental Impact Assessment and the approval of the operating licenses excluded public and community participation.


❌Only 0.1% of the value of the manufactured gold of the company was kept for social responsibility and community development, in comparison with up to 0.9% in gold-mining operations abroad.


❌The communities close to the mining operation become deserted villages due to the absence of a buffer zone.


❌There is no existing plan for restoration of the mining area either during or after the mining operations.


⚠️ Despite its disastrous consequences on the nearby communities, operations of Akara Resources have eventually been granted again. According to the Network, the new concessions have been issued by the Thai government to avoid a loss in an ongoing arbitral tribunal. They also pinpoint 7 issues clearly showing generous conditions provided by the Government to the company that far outdo the sum that was the matter of the arbitration:


1. The company is allowed to resume operation in their existing sites and the mining leases will be extended for another 10-20 years.


2. The company will be able to operate in the new mining sites which is Suwan site that overlaps with the areas of the Thung Salaeng Luang National Park and the Wang Thong River Basin Forest Reserve.


3. The other licenses that are relevant to the gold mining operation will be also extended.


4. The company is granted a reduced rate of mineral royalty by the Department of Primary Industries and Mines.


5. There Is no additional legal requirement for listing the Akara Resources. PLC in the Thai stock exchange.


6. The company is granted with at least 1 million rais mining leases.


7. The company was permitted to transport the gold and silver left in the system before the shutdown


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


✊🏻Manushya Foundation strongly stands against this plain example of corporate capture and putting profit over People! It is time for the Thai government to sincerely live up to its claim before the international community of being the #BizHumanRights champion in Asia. We demand Prayut's Government not to exploit its own citizens and put #PeopleOverProfit!


✊🏻 We also stand in solidarity with the Network of People Who Own Mineral Resources. We will continue to fight alongside the affected communities to make sure their rights are restored and protected against any future corporate and governmental abuses!


#เหมือง #ธุรกิจ #พิจิตร #เพชรบูรณ์ #พิษณุโลก #ประเทศไทยReferences:


BBS News ไทย, เหมืองทองอัครา: เปิด 7 ข้อกังขาของภาคประชาชนกรณีรัฐบาลอนุญาตให้คิงส์เกตกลับมาเปิดเหมืองทอง, (2 กุมภาพันธ์ 2565) , จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-60227354


Prachatai English, Civil Society submitted a letter to the parliament, scrutinizing the Kingsgate’s return, (4 February 2022), available at


Comments


bottom of page