top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#CSOSI: คุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเป็นอย่างไร? 


 

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการดัชนีความยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคม (CSOSI) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก USAID และดำเนินการโดย FHI360 ร่วมกับ ICNL นั้นจัดทำขึ้นเพื่อประเมินความยั่งยืนของภาคประชาสังคมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มูลนิธิมานุษยะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานสำหรับรายงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย รายงานนี้อ้างอิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ, องค์กรภาคประชาสังคม, องค์กรชุมชน, ชุมชนรากหญ้า และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน


 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย:

Comments


bottom of page