top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#Feminism: “ความสำส่อน” เป็นเพียงแนวคิดที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อควบคุมผู้หญิง👄👠“ความสำส่อน” เป็นเพียงแนวคิดที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อควบคุมผู้หญิง


👗👚หากผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งตัวอย่างไรก็ควรเป็นเรื่องของเธอ แต่ในปัจจุบัน หลายคนในสังคมยังรู้สึกว่ามีสิทธิไปตัดสินเรื่องนี้อยู่ หรือแม้แต่เรื่องเซ็กส์ก็เหมือนกัน ผู้หญิงที่มี one-night stand ยังถูกด้อยค่าและมองไม่ดี เพราะความเชื่อที่ว่าผู้หญิงต้องเก็บเซ็กส์ไว้รอที่คนใช่


🗯ในสังคมปิตาธิปไตย ผู้หญิงถูกสอนให้ต้องเรียบร้อย ไม่ฝักใฝ่เรื่องเซ็กส์ เชื่อฟังและพึ่งพาผู้ชายเป็นหลัก และเมื่อผู้หญิงคนไหนออกจากกรอบนี้ เธอก็อาจจะถูกตีตราว่า ‘สำส่อน’ หรือ ‘ร่าน’ (Slut shaming) ถูกวิพากษ์วิจารณ์​ และถูกบูลลี่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่สังคมรู้สึกว่าผู้หญิง ‘ควรจะเป็น’ ไม่ใช่สิ่งที่ติดมากับผู้หญิงตั้งแต่เกิด เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขและรื้อถอนธรรมเนียมเหล่านี้ได้


💢 นอกเหนือไปจากการควบคุมร่างกายผู้หญิงแล้ว การตีตราว่า ‘สำส่อน’ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการโทษเหยื่อและวัฒนธรรมการข่มขืน เรามักจะเห็นบ่อยๆ ว่าสังคมโบ้ยว่าผู้หญิงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองถูกล่วงละเมิดหรือข่มขืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้หญิงเหล่านั้นแต่งตัวโป๊ หรือมีลักษณะนิสัยและการกระทำที่ไม่ได้ตรงตามความคาดหวังให้เป็น ‘ผ้าพับไว้’ ของสังคม


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


🧡💗 มูลนิธิมานุษยะเชื่อว่าผู้หญิงต้องมีเสรีภาพในทุกแง่มุมของชีวิต การสนับสนุนให้ผู้หญิงเปิดกว้างเรื่องเพศเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่แค่นั้นยังไม่พอ เราต้องเรียกร้องให้ผู้ชายและสังคมโดยรวมเข้าใจว่าผู้หญิงมีอำนาจเหนือร่างกายตัวเองและเคารพอำนาจนั้น รวมถึงต้องต่อต้านการที่ผู้หญิงถูกทำให้เป็นวัตถุ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญหากเราฝันอยากที่จะอยู่ในโลกที่ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติในฐานะมนุษย์เท่าเทียมกัน 

ที่มา

Comments


bottom of page