top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

มาเฉลิมฉลองวันแห่งการตระหนักรู้เรื่อง Intersex กันเถอะ!

🟡🟣🌈 มาเฉลิมฉลองวันแห่งการตระหนักรู้เรื่อง Intersex กันเถอะ!


🏳️‍🌈 วันนี้ (26 ตุลาคม) คือวันแห่งการตระหนักรู้เรื่อง Intersex ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ชาว Intersex ทั่วโลกยังต้องเผชิญ


🧬 แม้ว่าชาว Intersex หรือบุคคลที่เกิดมาพร้อมลักษณะทางกายภาพที่กำกวมหรือระบุเพศไม่ได้ชัดเจน จะมีสูงถึง 1.7% ทั่วโลก แต่พวกเขายังต้องเจอกับการผ่าตัดร่างกายเพื่อพยายาม “แก้” ให้เขาเป็นเพศชายหรือหญิงตั้งแต่เกิด โดยส่วนใหญ่ การผ่าตัดเหล่านี้ไม่จำเป็น อาจส่งผลอันตรายในระยะยาว และเกิดขึ้นช่วงที่คนคนหนึ่งเด็กเกินจะให้ความยินยอมได้


🩺 เด็ก Intersex หลายคนโตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้อัตลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเขา และการไม่เข้าใจตัวเองอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต ยังไม่นับ ปัญหาทางร่างกาย เช่น เกิดแผลเป็น สูญเสียความรู้สึกทางเพศ หรือภาวะเป็นหมัน ซึ่งล้วนเกิดตามมาจากการผ่าตัดตอนเด็กที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้


📢 “[การทำหมัน การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศ หรือการผ่าตัดอวัยวะเพศให้เป็น “ปกติ”] แทบไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มเป็นอันตราย และนำไปสู่การตีตราได้” Juan E. Méndez อดีตผู้รายงานพิเศษด้านการทรมานและทารุณกรรมแห่งองค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อปี 2556 พร้อมกับเรียกร้องให้นานาประเทศออกกฎหมายห้ามการผ่าตัดหรือรักษาบุคคล Intersex โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว


♀♂ ชาว Intersex ต้องเจ็บปวดเช่นนี้เพียงเพราะสังคมยังเชื่อในการจัดคนให้อยู่ในกลุ่ม “ชาย” และ “หญิง” เพียงสองกลุ่ม ทั้งที่ความจริงแล้ว เพศทางชีววิทยาและอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์มีมากมายหลากหลายกว่านั้น ดังนั้น การเคารพสิทธิเหนือร่างกายของชาว Intersex จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น พวกเขาควรได้รับสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองเมื่อเขาโตพอที่จะให้ความยินยอมได้


#WeAreManushyan ♾ Equal Human Beings


✊🏻 มูลนิธิมานุษยะขอยืนยันว่าจะต่อสู้ไปพร้อมกับชาว Intersex ทุกคน รวมถึงร่วมต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบที่เป็นผลมาจากระบบเพศของขั้วที่ตีกรอบและควบคุมเรา สังคมเราจะมีสันติภาพ ความมั่นคง และสุขภาวะที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเราเคารพและปกป้องความหลากหลาย คุณเองก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ไปกับพวกเราได้ง่ายๆ ด้วยการแชร์โพสต์นี้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Intersex!


Comments


bottom of page