top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

Inhumane anti-Marriage Equality Ruling: The Constitutional Court never fails to shock us!(English below) #ข่าวด่วน #สมรสเท่าเทียม #Thailand 🚨 อีกหนึ่งคำวินิจฉัยที่น่าผิดหวังจากศาลรัฐธรรมนูญ! เมื่อวานนี้ เหล่าตุลาการไดโนเสาร์แห่งศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยฉบับเต็มถึง 12 หน้าซึ่งเต็มไปด้วยทัศนะเหยียดเพศที่ล้าสมัยและน่ารังเกียจเกี่ยวกับกลุ่มLGBTIQ+!


🚫 จากคำวินิจฉัยของศาลฯ การแต่งงานคือการ “มีบุตร ดำรงเผ่าพันธุ์ ‘ตามธรรมชาติ’ และมีการส่งต่อความผูกพันกัน” ระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งถือเป็น "การก่อตั้งสถานบันครอบครัวอันเป็นสถานบันพื้นฐานของสังคม" โดยศาลฯอ้างต่อว่า “การสมรสระหว่างเพศที่มีความหลากหลายที่มิใช่หญิงและชายนั้นอาจไม่สามารถสร้างความผูกพันอันละเอียดละอ่อนดังกล่าวได้”


⚠️ที่แย่กว่านั้นคือ ศาลฯยังไม่แนะนำให้มีการอนุญาตการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยทำการเปรียบบุคคลกลุ่มนี้กับ ‘สัตว์’ “ทั้งนี้ หาก วิทยาการก้าวหน้ามีการค้นพบรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าสัตว์โลกบางประเภทมีพฤติกรรม หรือลักษณะทางชีวภาพแปลกแยกออกไปก็จัดให้เป็นกลุ่มตางหากเพื่อศึกษาต่อไป” เพราะฉะนั้น ศาลฯจึงเห็นว่าไม่ควรคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศภายใต้กฏหมายเดียวกัน แต่ควรออกกฏหมายแยกต่างหาก คำวินิจฉัยเช่นนี้มีเพียงแต่จะยิ่งผลักให้กลุ่มLGBTIQ+กลายเป็นพลเมืองขั้นสองออกไปอยู่ชายขอบของสังคม


📍 ทัศนคติเหยียดเพศจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นขัดกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ ทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น


🏳️‍🌈การสมรสนั้นไม่เรื่องของการสืบเผ่าพันธุ์ หรือเกี่ยวกับงบประมาณและความมั่นคงของรัฐตามคำวินิจฉัยของศาลฯ สำหรับมูลนิธิมานุษยะ การแต่งงานคือเรื่องของความรัก🧡และเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รักและได้รับความรักไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบไหนก็ตาม! ✊🏼 มาร่วมเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมได้ที่นี่ https://www.support1448.org/


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings - Equality for ALL!

🔗 อ่านข่าวพร้อมคำวินิจฉัยเต็มได้ที่นี่ได้ที่นี่ https://bit.ly/3EAGUsB

#WhatsHappeninginThailand #Marriageequality #สมรสเท่าเทียม #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ


------------------------------


#Breaking #MarriageEquality #Thailand 🚨 The Constitutional Court of Dinosaurs never fails to shock us! The Court issued a full 12-page ruling yesterday – full of outdated, sexist, totally repulsive, and homophobic views about the LGBTIQ+ community.


🚫 The Court basically says the purpose of the marriage is “to reproduce”, during which husbands and wives create a special bonding as a family, claiming it is a "natural order" and a foundational institution of the society. The Court then makes the backward conclusion that a marriage of people with gender diversity cannot reproduce and thus they are unable to form such "delicate" familial bond.


⚠️ Worse, the Court went on to discourage lawmakers from legalizing same-sex marriage by comparing same-sex couples to animals: “If science discovers more details that some animal species exhibit strange biological behaviors or characteristics, they will be grouped into separate groups for further study”. For this reason, the court claims members of the LGBTIQ+ community should not be included under the same law as heterosexual couples, but rather in a separate legislation for the LGBTIQ+ people. This ruling does nothing more than further alienate the LGBTIQ+ community towards the margin of society as second-class citizens.


📍 The homophobic views of the Constitutional Court blatantly go against international human rights law. According to the Universal Declaration of Human Rights, ALL human beings are born free and equal in dignity and rights. EVERYONE is entitled to equal treatment, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.


🏳️‍🌈 Marriage is NOT about reproduction, nor matter of fiscal consideration or national security as claimed by these dinosaurs. It is about LOVE. 🧡 And we believe that as Equal Human Beings, we all deserve to love and be loved, regardless of our sexual orientation or gender identity! ✊🏼 Join the call to legalize same-sex marriage now! Sign the petition here: https://www.support1448.org/ #LoveWINS


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings - Equality for ALL!


🔗 Read the news here


👉🏼 Read the full ruling here (available only in Thai)


#WhatsHappeninginThailand #สมรสเท่าเทียม #ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ


Comments


bottom of page