top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#หยุดSLAPP: นาดาเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในงานประชุม #UNForumBHR 2022!
#หยุดการฟ้องคดีปิดปาก 📢 คุณนาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิมานุษยะได้ขึ้นพูดในที่ประชุมเรื่อง “การปกป้องสิทธิ: บทบาทสำคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ” ระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 11 ณ กรุงเจนีวา!

❗ นาดาได้กล่าวอย่างทรงพลังในที่ประชุม โดยได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงของเธอที่สะท้อนถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทยขณะนี้ และนาดายังได้เล่าถึงเรื่องราวที่ถูกตอบโต้กลับจากภาคธุรกิจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการของเธอ เพราะขณะนี้เธอกำลังเผชิญกับการถูกฟ้องคดีปิดปากในฐานหมิ่นประมาททางอาญาโดยนักธุรกิจไทยคนหนึ่ง เพียงเพราะเธอได้ประณามการล่วงละเมิดทางเพศที่เขากระทำต่อลูกจ้างผู้เป็นหญิงข้ามเพศในที่ทำงานของเขา #Saveนาดา


🗣️ นาดายังได้กล่าวแทนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงอีกกว่า 450 คน ที่ต้องเผชิญกับการข่มขู่และคุกคามทางกฎหมาย นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 ของไทย


✊ อีกทั้งนาดาได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปากที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการฟ้องถูกฟ้องคดี SLAPP ที่ภาคธุรกิจมักใช้เป็นอาวุธในการปิดปากและทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอ่อนกำลังในต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน!


“เราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยในรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย นาดาหมายความว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจากการดำเนินธุรกิจของคุณ”

- นาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิมานุษยะ


📲รับชมวีดิโอการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของนาดาฉบับเต็มได้บน Youtube:

#WeAreManusyhan - Equal Human Beings


🔗 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์ของเราในระหว่างงานประชุมระดับโลกว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 11 ณ กรุงเจนีวา #UNForumBHR และการต่อสู้ของเราในการเรียกร้องความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ รวมถึงการต่อสู้กับการถูกฟ้องคดีปิดปากอันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่นาดาต้องเผชิญ:

  • #ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ: มูลนิธิมานุษยะตอบโต้กลับต่ออำนาจครอบงำของภาคธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงและละเมิดสิทธิมนุษยชน ในงานประชุม #UNForumBHR!, 9 ธันวาคม 2565

  • #หยุดNAPping: แผนปฏิบัติการธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของไทยทำลายความหวังของชุมชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า: ถึงเวลา #หยุดNAPping, 2 พฤศจิกายน 2565

  • #SaveNada: ทำไมเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ นาดา ไชยจิตต์ ต่อองค์การสหประชาชาติ?, 11 ตุลาคม 2565

  • #หยุด-NAPping: แผน NAP-BHR คืออะไร ทำไมเราถึงไม่ต้องการแผนนี้, 7 ตุลาคม 2565

  • มูลนิธิมานุษยะในงาน #RBHRF2022 มาดูไฮไลต์ของงานกัน!

  • #AsiaWakeUp: การประชุม #RBHRF2022 จบลงแล้วแต่ข้อเรียกร้องของเรายังคงชัดเจน: ถึงเวลารัฐไทยต้อง #หยุดNAPping, 22 กันยายน 2565

  • #CorporateAccountability #AsiaWakeUp: เราต้องการสนธิสัญญาทางกฎหมายที่รับประกันได้ว่าภาคธุรกิจจะบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน!, 20 กันยายน 2565


Bình luận


bottom of page