top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#CEDAW2023: นี่คือปีแห่งการพลิกโฉมเฟมินิสม์แบบอัตลักษณ์ทับซ้อน!


 


อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลประกอบกระบวนการ UPR ประเทศไทยรอบที่ 3 เรื่อง คนอีสานผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงจากผู้ชายในความสัมพันธ์ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองสิทธิพนักงานบริการการค้ามนุษย์การทำแท้งปลอดภัยสถานการณ์สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศสิทธิผู้สูงอายุสถานการณ์ความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผู้คนและสิ่งแวดล้อมต้องมาก่อนผลกำไรของภาคธุรกิจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIVผู้พิการ และนโยบายสภาพอากาศที่จอมปลอมComments


bottom of page