top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

Everything You Need to Know about #WhatsHappeningInThailand! Report Launch!
เปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย: รวมทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ #WhatsHappeningInThailand!


🚨 เนื่องในโอกาสกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ Universal Periodic Review (UPR) สำหรับประเทศไทย ซึ่งได้จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มูลนิธิมานุษยะได้จัดทำ “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย: รวมทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ #WhatsHappeningInThailand” ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในไทยกว่า 50 องค์กร ✊🏽 เพื่อนำเสนอประเด็นด้านสิทธิฯและเสรีภาพที่น่าจับตามองของไทยกว่า 24 เรื่อง โดยทางมูลนิธิฯได้ทำการส่งรายงานนี้แก่สหประชาชาติเพื่อรายงานสถานการณ์ในประเทศให้แก่ประชาคมโลกทราบและเพื่อที่ประเทศสมาชิกจะสามารถให้ข้อแนะนำ (Recommendation) ที่เหมาะสมแก่ประเทศไทยระหว่างกระบวนการUPRได้ โดยเราหวังว่ารัฐบาลไทยจะนำข้อแนะนำเหล่านี้ไปปฏิบัติตามและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศต่อไป


📍 ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะพบอุปสรรคมากมายจากภาวะโรคระบาดโควิท19 #COVID19 มูลนิธิมานุษยะได้ทำงานร่วมกับภาคองค์กรประชาสังคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆ เราได้พูดคุยกับตัวแทนชุมชนมากมายที่ยืดหยัดต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อกับความอยุติธรรมและการกดขี่จากภาครัฐและภาคเอกชน


✊🏽 และผลลัพธ์จากการทำงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมาของเรา คือ เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheets) พร้อมข้อมูลอัดแน่นจัดเต็ม สำหรับ 24 ประเด็นด้านสิทธิมนุยชนที่น่าจับตามองของไทย รวมไปถึงข้อแนะนำ (Recommendation) แก่รัฐบาลเพื่อแก้ไขและพัฒนาประเด็นต่างๆ ทุกๆเรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ #WhatsHappeningInThailand เราได้รวบรวมเอาไว้ให้ที่รายงานนี้แล้ว!


รายงานเล่มนี้รวบรวมสิทธิมนุษยชน 3 ด้านหลัก ตั้งแต่สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil &Political Rights) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social, Cultural & Environmental Rights) รวมไปถึงสิทธิคนกลุ่มน้อยและกลุ่มชายขอบ (Marginalized Groups) โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยเช่น การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย การทำแท้งเสรี โทษประหารชีวิต หรือ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิของกลุ่มต่างๆเช่น สิทธิผู้ลี้ภัย สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิผู้สูงวัย สิทธิคนอีสาน สิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ และอื่นๆอีกมากมาย!


🗣️ นอกจากนั้น ทางมูลนิธิฯได้จัดทำข้อแนะนำแก่รัฐบาลไทยสำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในไทยทั้ง 24 ประเด็น เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะทูตฯประเทศต่างๆ ด้วยเราหวังว่าคณะทูตฯจะสามารถนำข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้ไปประกอบเป็นข้อแนะนำที่ถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติได้จริง และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชมในพื้นที่


📍 กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Periodic Review - UPR) คืออะไร? คือกระบวนการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ ต่อหน้าคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก ณ สหประชาชาติ โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะสามารถให้ข้อแนะนำ (Recommendation) แก่ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยว่าจะรับข้อแนะนำนั้นๆไปปฏิบัติตามหรือไม่


👉🏼 อ่านรายงานสิทธิมนุษยชนของเราได้ที่นี่


👉🏼 พลาดชมกระบวนการUPRสดจากกรุงเจนีวา? รับชมย้อนหลังได้ที่นี่


⚠️ โปรดติดตามบทวิเคราะห์กระบวนการUPRของประเทศไทยปี2021ได้เร็วๆนี้!


#VoicesOfThailand ทางมูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณทุกองค์กรสิทธิฯและตัวแทนภาคประชาสังคมทุกท่านที่ร่วมกันส่งเสียงรณรงค์ในครั้งนี้ ✊: SHero, Bad Student Thailand, Student Union of Thailand (SUT), The Ratsadon, ROOT, UNME of Anarchy, United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD), Nisit Chula Party, ARTICLE 19, Thai CSOs Coalition for the UPR, Access Now, Cross Cultural Foundation, Duayjai Group, Civil Society Assembly For Peace (CAP), Fortify Rights, The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS, International Federation for Human Rights - FIDH, Asylum Access Thailand, HomeNet Thailand, TamTang Group, Isaan Gender Diversity Network - IGDN, Young Pride Club, Buku Classroom, CITY: Coalition of Innovation for Thai Youth, Deaf Thai Rainbow Club - DTRC, The Volunteer House for Children and Youth, MPlus Foundation, Sirisak Chaited, Empower Foundation, Foundation for Older Persons' Development (FOPDEV), Women Workers for Justice Group (WJG), International Drug Policy Consortium (IDPC), Thai Positive Women Foundation, Health and Opportunity Network (HON), Association to Empower the Potential of Women with Disabilities, CAREMAT, Ruangaroon Lampang Group, Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT), Indigenous Women's Network of Thailand (IWNT), Rainbow Dream Group Thailand, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), FTA Watch, Andaman Power, Union for Civil Liberty (UCL), Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Green World Network, Justice For Peace Foundation, CRC Coalition Thailand, Thai BHR Network และ ASEAN Regional Coalition to #StopDigitalDictatorship


❤️ ทางมูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และ โครงการ Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) โดยสถานทูตแคนาดา ณ ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการจัดทำรายงานครั้งนี้


-----


Everything you need to know about #WhatsHappeningInThailand! Report Launch!


#WhatsHappeningInThailand Thailand 🇹🇭 UPR III was last week! 🚨 It's time for the military-backed government to face the truth and be accountable for its human rights violations! ✊🏽 On this occasion, we are sharing with you our collective efforts, together with more than 50 human rights groups, telling you "Everything you need to know about #WhatsHappeningInThailand"! This report is a comprehensive overview of the 24 most pressing human rights issues in Thailand and was shared with the United Nations and diplomats ahead of Thailand's Universal Periodic Review #UPR39. Our goal was for them to know the truth so they could make the recommendations we need to improve the situation on the ground! Read on to learn more 👇🏼


📍 Over the course of the past year, we collaborated with grassroots communities and civil society organizations across the country to gather credible evidence about the real human rights situation on the ground. Despite the challenges caused by the #COVID-19 pandemic, we managed to connect with brave civil society and community representatives who fight injustice and oppression!


✊🏽 The result? 24 UPR Factsheets containing detailed information on the most pressing current human rights issues in Thailand, but also including our demands and recommendations for a better Thailand!


Divided into three parts - Civil&Political Rights; Economic, Social, Cultural & Environmental Rights; and Marginalized Communities, we cover issues such as pro-democracy protests, safe abortion, Business and Human Rights, and the death penalty, as well as issues faced by marginalized groups such as indigenous women, refugees and asylum seekers, children, LGBTIQ+ persons, the elderly, Khon Isaan and many more!


🗣️ The 24 UPR factsheets - and the recommendations they contain - were created to guide foreign diplomats and their Governments in giving SMART recommendations to the Thai Government during its 3rd UPR. Such recommendations are concrete, actionable, and address the real needs of grassroots communities who can use them to hold the Government accountable.


📍 Reminder: The Universal Periodic Review (UPR) is a comprehensive review of countries' human rights record where they are held accountable for their human rights violations in front of delegations from the whole world. Each UN Member State, individual country, can make recommendations to Thailand to improve the human rights situation on the ground. The Thai government will accept or note those.


👉🏼 Access our report 'Everything you need to know about #WhatsHappeningInThailand' here.


👉🏼 Did you miss the Live UPR Review? Do you want to know what UPR recommendations were made to Thailand? You can watch it again here.


👉🏼 Are you satisfied with the UPR recommendations made to Thailand? Let us know in the comments!


⚠️ Stay tuned as we will share with you our analysis in the coming days!


#VoicesOfThailand ✊ We would like to sincerely thank all human rights organization partners who took part in this collective effort to tell the truth to the world: SHero, Bad Student Thailand, Student Union of Thailand (SUT), The Ratsadon, ROOT, UNME of Anarchy, United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD), Nisit Chula Party, ARTICLE 19, Thai CSOs Coalition for the UPR, Access Now, Cross Cultural Foundation, Duayjai Group, Civil Society Assembly For Peace (CAP), Fortify Rights, The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS, International Federation for Human Rights - FIDH, Asylum Access Thailand, HomeNet Thailand, TamTang Group, Isaan Gender Diversity Network - IGDN, Young Pride Club, Buku Classroom, CITY: Coalition of Innovation for Thai Youth, Deaf Thai Rainbow Club - DTRC, The Volunteer House for Children and Youth, MPlus Foundation, Sirisak Chaited, Empower Foundation, Foundation for Older Persons' Development (FOPDEV), Women Workers for Justice Group (WJG), International Drug Policy Consortium (IDPC), Thai Positive Women Foundation, Health and Opportunity Network (HON), Association to Empower the Potential of Women with Disabilities, CAREMAT, Ruangaroon Lampang Group, Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT), Indigenous Women's Network of Thailand (IWNT), Rainbow Dream Group Thailand, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), FTA Watch, Andaman Power, Union for Civil Liberty (UCL), Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Green World Network, Justice For Peace Foundation, CRC Coalition Thailand, Thai BHR Network and ASEAN Regional Coalition to #StopDigitalDictatorship


❤️ The UPR Advocacy Factsheets were developed thanks to the financial support of the Embassy of Switzerland in Thailand and the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) administrated by the Embassy of Canada in Thailand.


Comments


bottom of page