top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

🚨New criteria for a royal pardon might help corruption convicts walk free!(EN Below) #SayNoToCorruption 🚨นักโทษคดีคอร์รัปชันจะได้รับอภัยโทษเร็วขึ้น?


⚠️เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ตั้งคำถามต่อข้อเสนอแนะใน “รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ” ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการจัดชั้น เลื่อนชั้นนักโทษ การตรวจสอบรายชื่อและพฤติกรรมเพื่อรับพระราชทานอภัยโทษ ข้อเสนอแนะดังกล่าวนำไปสู่ข้อกังขาต่อการนำไปใช้ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อนักโทษคดีคอร์รัปชัน!


❓องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้เเจงเกี่ยวกับการนำกฎระเบียบใหม่นี้ไปใช้กับนักโทษคดีคอร์รัปชัน โดยเรียกร้องให้มีการตอบคำตามต่อไปนี้


1. บุคคลที่มีพฤติกรรมคดโกงอย่างไร้จิตสำนึกจนสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างร้ายแรง เหตุใดจึงได้รับการลดโทษอภัยโทษอย่างรวดเร็ว?

2. รายชื่อนักโทษที่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 แต่ยังไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จะได้รับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่?

3. มีนักโทษหลายคน ได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีพิเศษ โดยในปีเดียวได้เลื่อนขั้นถึง 3 ครั้ง เป็นนักโทษชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นดีเยี่ยม จึงควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร?


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


✊🏻มูลนิธิมนุษยะขอยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจ้งให้ชัดเจน ความคลุมเครือของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นการ “สนับสนุน” การละเมิดพันธกรณีมนุษยชนระหว่างประเทศ เพราะการคอร์รัปชันนั้นทำให้รัฐบาล “ล้มเหลว” ในการสนับสนุน เคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชน รัฐบาลไทยต้องไม่มือถือสากปากถือศีล ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะแสดงความจริงใจต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคนไทยในการปราบปรามคอร์รัปชั่น #อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม


ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับเรา

👉 นักโทษคดีทุจริตจะได้รับอภัยโทษเร็วขึ้นไหม? คอมเมนต์บอกเรา!

👉 Like & share โพสนี้กับเพื่อนของคุณ


____________________________________________________________________________


#SayNoToCorruption ⚠️On February 7, 2022, the Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) issued an announcement to question the “report of investigation result on pardon law” by a governmental committee which contained a revision of inmate classification and promotion process, inmate checklist, and their behavioral examination for a royal pardon. The report has been questioned by the ACT since the new criteria might be exploited by the corruption convicts and help them walk free! Read more ⤵️


❓The ACT calls on the Prime Minister to further clarify the new criteria's application to the corruption convicts by demanding answers to the following questions:


  1. Why do fraudulent and vicious persons who severely damaged the country get a royal pardon so quickly?

  2. List of prisoners eligible for a royal pardon on December 5, 2021, or prisoners in the consideration process: will they be considered based on the new criteria?

  3. According to the data, several prisoners were promoted to extraordinarily excellent prisoners. Within only a year, they were promoted three times from good prisoners to excellent prisoners, and extraordinarily excellent prisoners. Should there be an investigation on this?


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


✊🏻Manushya Foundation stands by the Anti-Corruption Organization of Thailand in its quest for transparency and calls for clarification from the Prime Minister! The ambiguity of anti-corruption policy perpetuates violations of international human rights law since corruption weakens the Government's role in supporting, respecting, and protecting the human rights of its citizens. The Thai government must not be hypocritical. It is time to keep its promise before the people of Thailand and truly fight corruption!


Join us in our call!

👉 Will the corruption convicts walk free? Tell us in the comments!

👉 Like & share this post with your network


References:


รัฐบาลไทย, ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ, (20 มกราคม 2565), จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50691


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), แถลงการณ์ขอทราบความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีในการลดโทษ อภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน, (7 กุมภาพันธ์ 2565), จาก http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/1718/4/แถลงการณ์-ขอทราบความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีในการลดโทษ-อภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน
Comments


bottom of page