top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#Saveชาวบ้านซับหวาย: เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้านซับหวายผ่านองค์กรสหประชาชาติอย่างไร?

#ด่วนที่สุด 🚨 #SaveSabWaiVillagers 👉 มูลนิธิมานุษยะได้ยื่นคำร้องเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องให้มีการปกป้องคุ้มครองชาวบ้านชุมชนซับหวายทั้ง 14 คน ปัจจุบันชาวบ้านซับหวายกำลังเผชิญกับปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนโยบายด้านสภาพอากาศที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม


📍จากผลการตัดสินคำพิพากษาศาลฎีกาในปี 2564 ชาวบ้านชุมชนซับหวายอาจถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ได้ทุกเมื่อ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้น ชาวบ้านซับหวายจะไม่มีที่ดินทำกินอื่น พวกเขาอาจกลายเป็นคนไร้บ้าน และจะต้องเผชิญกับความอัตคัตขัดสนอย่างมาก


#JustTransition #ClimateJustice ✊🏼 มูลนิธิมานุษยะและเครือข่ายไทรทองรักษ์ป่าได้ยื่นคำร้องเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีการปกป้องคุ้มครองชาวบ้านทั้ง 14 คน ต่อหน่วยงานกลไกพิเศษของสหประชาติในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ภายในคำร้องนั้นได้แสดงให้เราเห็นว่าจนถึงปัจจุบันรัฐบาลไทยยังคงเพิกเฉยต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและข้อผูกพันในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ


คำร้องดังกล่าวได้เน้นย้ำและประณามถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ชาวบ้านชุมชนบ้านซับหวายนั้นถูกข่มขู่ และเพื่อทำให้เกิดความสนใจต่อผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดแก่ชาวบ้านทั้ง 14 คน และครอบครัวของพวกเขาที่อาจถูกขับไล่จากถิ่นที่อยู่ในเร็ว ๆ นี้ เพราะนอกจากพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงอาหารและรายได้ การสูญเสียที่ดินทำกินเช่นนี้จะยิ่งทำให้ชุมชนซับหวายเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ


📍 นโยบายด้านสภาพอากาศที่ผิดพลาดของรัฐบาลไทยยังคงดำเนินต่อไป และได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างชุมชนซับหวาย ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลไทยยังคงไม่มีมาตราการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ กลับยืนยันเพียงปากเปล่าแค่ว่าพวกเขาเองก็สนับสนุนความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ #ClimateInJustice


"เหมือนกับชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ชาวบ้านซับหวายกลับต้องกลายเป็นแพะรับบาปจากนโยบายที่พร้อมจะสังเวยประชาชนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ ผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่างหากที่เป็นคนผิดและควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ" เอมีลี่ ปาลามี ประดิชิต นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้ก่อตั้งและผู้บริการของมูลนิธิมานุษยะ กล่าว

✊🏼 มูลนิธิมานุษยะขอยืนหยัดเคียงข้างชาวบ้านซับหวาย พร้อมประณามนโยบายด้านสภาพอากาศที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลไทย เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องให้การยืนยันว่าจะคุ้มครองชาวบ้านซับหวายจากการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความยากจนแร้นแค้น ตามที่รัฐบาลไทยได้มีพันธกรณีผูกพันภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีการทบทวนนโยบายเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่ยุติธรรม ครอบคลุม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นมิตรต่อแนวทางสตรีนิยม โดยยึดมั่นชุมชนชายขอบเป็นศูนย์กลาง!


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


➡️ อ่านคำร้องเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 🔗 ที่นี่

➡️ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของเราได้ 🔗 ที่นี่

➡️ ติดตามแคมเปญ #SaveSabWaiVillagers และมูลธินิมานุษยะได้บนโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าเร่งด่วนเกี่ยวกับชาวบ้านซับหวาย


หากคุณอยากใช้เวลาเพิ่มเติมที่นี่...

➡️ ลองอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการต่าง ๆ และงานของเราเกี่ยวกับ #SaveSabWaiVillagers ทั้งในประเด็นการถูกจองจำ การถูกขับไล่ และจากความยากจนที่ไม่เป็นธรรม พร้อมประณามนโยบายด้านสภาพอากาศที่ผิดพลาดComments


bottom of page