top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

ทุกข้อควรรู้เกี่ยวกับ #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
#เราคือการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม #การต่อสู้ของชุมชนภาคพื้นดิน 🌏✊ พวกเราร่วมกันเป็น #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เพื่อต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด เพื่อยุติการฟอกเขียวและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล!


🔴 พวกเราไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ชุมชนในประเทศไทยต่างอดทนกันมามากเกินพอแล้วจากการถูกกีดกัน ถูกดำเนินคดีอาญา ถูกคุกคามจากรัฐบาลไทย ในขณะที่พวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ! พวกเขาต้องการ #ความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ✊🏼


แนวทางการตอบโต้กลับของพวกเรา

🔥ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิมานุษยะ, Thai Climate Justice for All (TCJA), มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, เครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย, Thai Business & Human Rights Network, และภาคีองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ได้รวมตัวกันครั้งใหม่ในนาม #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม! ✊ ระหว่าง 2 วันของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของพวกเรา สมาชิกเครือข่ายของพวกเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่ได้รับผลกระทบจากแนวทางการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจของภาครัฐและภาคธุรกิจ อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายฟอกเขียวที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด และเรายังได้มีโอกาสรับฟังการสะท้อนปัญหาที่มาจากผู้ได้รับผลกระทบอย่างนักสตรีนิยมและนักปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


📢 นาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนมูลนิธิมานุษยะ ได้อธิบายถึงเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมผ่านกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ที่พวกเราจะสามารถนำมาใช้เพื่อตอบโต้กลับการดำเนินการที่ไม่ชอบธรรมของภาครัฐและการดำเนินธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงของภาคธุรกิจ:


“มีกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจำนวนมากที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกรัฐบาลละเลยหรือถูกกีดกันออกไป ดังนั้นขอพวกเราได้โปรดอย่ายอมแพ้ เพราะกลไกเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ [...] เพราะกลไกสหประชาชาติสามารถทำหน้าที่เป็นที่พักพิงที่จะปกป้องเราจากมรสุมต่าง ๆ โดยเฉพาะการบรรเทาแรงกดดันที่เป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเรา และจะเป็นการสร้างแรงกดดันกลับสู่รัฐบาลที่ดำเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นอันตรายต่อชุมชน เพื่อให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน!”


📢 กฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All, ได้เน้นย้ำต่อเรื่องความไร้การรับผิดชอบของรัฐบาลต่อวิธีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด:


“พวกเราเคยทำมาหากินและสร้างวัฒนธรรมของพวกเราขึ้นมาตามฤดูกาลและรูปแบบสภาพอากาศที่คาดการณ์ได้ แต่ตอนนี้สภาพอากาศกลับแปรปรวนไม่แน่นอน ทำให้การดำรงชีวิตของพวกเราได้รับผลกระทบ หากเราไม่สามารถสร้างรายได้จากวิถีชีวิตแบบเดิมได้เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เราก็ต้องหางานใหม่ ผู้คนก็อพยพมากขึ้นเช่นกัน แต่รัฐบาลกลับไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร พวกเขากลับพูดถึงแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์เท่านั้น”📢 คะติมะ หลีจ๊ะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนพื้นเมืองหญิงเผ่าลีซู สมาชิกของเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายต่อต้านการสร้างเหมืองที่อมก๋อย เชียงใหม่ #Saveอมก๋อย, ได้เปิดเผยเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกนำมาใช้ในวิธีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด:


“ตลาดคาร์บอนเป็นวิธีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด และแนวทางดังกล่าวมักถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพราะมันได้กลายเป็นเครื่องมือฟอกเขียวของรัฐบาล ในประเทศไทย วิธีการที่รัฐบาลดำเนินการสร้างตลาดคาร์บอนส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกินของพวกเขา เพียงเพราะพวกเขาต้องการหนทางในการปลูกต้นไม้ เพราะอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ควรส่งผลกระทบให้ชุมชนต้องสูญเสียการดำรงชีวิต”


#WeAreManushyan - Equal Human Beings


🚨 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม , เราจะขอยืนหยัดร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน! อ่านข้อเรียกร้องของพวกเราที่ได้ถูกนำไประบุไว้ในปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า ที่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องประการสำคัญต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ COP27 และ APEC2022 รัฐบาลไทย และภาคเอกชน ให้ยุติการฟอกเขียวและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงจะต้องปฏิบัติการตามพันธกรณีและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ!


ในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่...

#การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม #JustTransition 📰 อ่านเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม Just Transition Workshop, #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม และปฏิญญาภาคประชาชนของพวกเราได้ที่นี่

➡️ ใบแถลงข่าว: #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: ถึงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม พร้อมกับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่มีประชาชนเป็นแกนนำ เพื่อยุติการฟอกเขียวและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล!, 24 พฤศจิกายน 2565

➡️ ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า, 18 พฤศจิกายน 2565

📹 รับชมงานแถลงข่าววันที่ 18 พ.ย. เพื่อชม #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เผยแพร่ปฏิญญาภาคประชาชนได้ที่นี่!


👉 สามารถติดตามข่าวใหม่ ๆ เกี่ยวกับ #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ของพวกเราได้ที่นี่


Comentarios


bottom of page