top of page
 • Writer's pictureManushya Foundation

ทุกข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อเรียกร้องหลักของพวกเราภายใต้ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
ในขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศในระดับต้นของโลกที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งที่รัฐบาลและภาคเอกชนกลับเลือกที่ดำเนินการในการปกป้องโลกของเรานั่นคือ มุ่งเน้นในการแสวงหาผลกำไรทางการเงินและสร้างมลพิษ! ประชาชนต่างอดทนกันมามากเกิดพอแล้วสำหรับปัญหาที่เกิดจากนโยบายฟอกเขียว การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวง การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และผลกระทบร้ายแรงของวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศที่ย่ำแย่ลงในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสะท้อนข้อกังวลของพวกเรา พวกเราจึงได้ร่วมกันจัดทำ ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า พวกเราต่างรวมตัวกันขึ้นมาใหม่เป็นภาคีเพื่อการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม และนี่คือข้อเรียกร้องของพวกเรา!


#เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม


"พวกเราประชาชนในประเทศไทย ชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งผู้หญิงพื้นเมือง ชุมชนที่พึ่งพิงป่า เกษตรกร นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เยาวชนตัวแทนประชาชนชาวมุสลิมในประเทศไทย ผู้มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานข้ามชาติและพนักงานบริการ ต่างรวมตัวกันเป็นภาคีเพื่อการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม"

อ่านต่อ: ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า


ภาคีองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ได้รวมตัวกันครั้งใหม่ในนาม #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ที่ได้เริ่มตั้งขึ้นในระหว่างการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแนวร่วมการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม Just Transition ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 โดยมูลนิธิมานุษยะ มูลนิธิ Thai Climate Justice For All และมูลนิธิภาคใต้สีเขียว เครือข่ายของเราประกอบไปด้วย ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายการฟอกเขียว และถูกดำเนินคดีอาญา ภายใต้การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่จอมปลอมของประเทศไทย ชุมชนผู้ได้รับผละกระทบและการทำให้ชุมชนที่พึ่งพิงป่าไม้ตกเป็นเหยื่อและถูกมองว่าเป็นอาชญากรโดยรัฐบาล พวกเขาต้องต่อสู้กับโครงการพัฒนาที่โหดร้าย หรือแม้กระทั่งเผชิญกับการคุกคาม ข่มขู่ และความรุนแรงที่กระทบต่อการดำเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชนที่ชอบด้วยกฎหมาย ขบวนการเคลื่อนไหวของพวกเราได้นำเสนอปฏิญญาประชาชนในระหว่างงานแถลงข่าว 'จะไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหากปราศจากการมีส่วนร่วมของเรา' เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร


รับชมงานแถลงข่าว 'จะไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหากปราศจากการมีส่วนร่วมของเรา'ทำไมเราถึงต้องจัดทำปฏิญญาภาคประชาชนฉบับนี้ขึ้นมา?

"ในขณะที่วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง เรายังคงไม่เห็นการดำเนินงานที่สร้างสรรค์เพื่อจัดทำนโยบายการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก รวมทั้งจากรัฐบาลไทย ตามรายงานล่าสุดของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP) ในปี 2565 เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐภาคีต่อความตกลงปารีส ยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายที่จะลดภาวะโลกร้อนให้อยู่ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส"

อ่านต่อ: ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า


รัฐบาล ภาคเอกชน และเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ไม่ได้ดำเนินการมากพอเพื่อยับยั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อผู้คนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ กลับเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แทนที่รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศโดยนำชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นที่ตั้ง รัฐบาลกลับให้ความสำคัญต่อผลกำไรเหนือผลประโยชน์ของชุมชน ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปได้อย่างไม่จำกัด


"เราตระหนักว่า อุปสรรคสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ แม่แบบการพัฒนาระดับประเทศและโลกที่ยังคง มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ รวมทั้งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล อุตสาหกรรมหนัก และบรรษัทการเกษตร จากกระบวนการที่บรรษัทสร้างอิทธิพลเหนือกลไกของรัฐ ส่งผลให้หน่วยงานธุรกิจยังคงมีอำนาจที่ไม่เหมาะสม ครอบงำกระบวนการตัดสินใจในระดับประเทศและโลก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมและสร้างผลกำไรทางการเงินสูงสุด พวกเขายังคงเห็นผลกำไรสำคัญเหนือประชาชนและโลก"

อ่านต่อ: ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า


นโยบายการฟอกเขียวไม่ใช่การรับมือต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้อง!

รัฐบาลไทยพยายามอย่างมากที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพวกเขาต่อเวทีในระดับสากลและยังได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่า รัฐบาลไทยพยายามมากเพียงใดในการยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การดำเนินงานที่สร้างสรรค์เพื่อจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลกลับไม่เพียงพอที่จะป้องกัน #วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ อันเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่หลอกลวงยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนชนบทอีกด้วยโดยเฉพาะกรณีของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย #Saveบางกลอย และชาวบ้านซับหวาย #Saveซับหวาย ที่ถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายป่าสงวนของประเทศไทย ทุกคนทราบหรือไม่ว่า แม่แบบเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว(BCG) ในประเทศไทย ได้กลายเป็นเพียงยุทธวิธีเพื่อฟอกเขียวที่ดำเนินการร่วมกันโดยภาครัฐและภาคเอกชน


"คำว่า “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” และ“การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน'' เป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อการฟอกเขียวเท่านั้น ซ่อนข้อเท็จจริงที่ว่า บรรษัทควรดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอน และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน บริษัทเหล่านี้หันไปใช้การปลูกป่าและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้จะไม่มีความชัดเจนว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยประกันให้เกิดการลดคาร์บอนได้"

อ่านต่อ: ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า


ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมและการรวมตัวกันของภาคีเพื่อการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกับ 2 เวทีการประชุมระดับสากล: เวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) และ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค 2022) ซึ่งบทบาทของทั้งสองเวทีนี้กลับไร้ซึ่งประสิทธิภาพใด ๆ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อส่งเสริมนโยบายการฟอกเขียว อีกทั้งรัฐบาลยังล้มเหลวในการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลครั้งแล้วครั้งเล่าอีกด้วย


"เราได้ติดตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) แต่รู้สึกสิ้นหวังกับกลุ่มคนที่สรรเสริญกันเอง ให้คำสัญญาที่ใหญ่โต แต่แทบไม่มีผลใจเชิงปฏิบัติ"

อ่านต่อ: ปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า


ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องหยุดการดำเนินนโยบายการฟอกเขียวและอำนาจครอบงำของภาคธุรกิจต่อผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ ภาคีของพวกเราได้ลงมือดำเนินการด้วยกันดังนี้: ชุมชนระดับรากหญ้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงข้อกังวลต่อวิธีการรับมือและแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐบาลไทย และความรับผิดชอบของพวกเขาภายใต้สนธิสัญญาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่น ความตกลงปารีส ในขณะเดียวกัน พวกเราได้เน้นย้ำถึงข้อเรียกร้องของพวกเราต่อเวทีการประชุมระดับสากล ที่ประชุม COP27 และ APEC2022 รัฐบาลไทย และ หน่วยงานภาคธุรกิจ ตัวการสำคัญที่ส่งผลให้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง


นี่คือข้อเรียกร้องของพวกเรา


ข้อเรียกร้องต่อการประชุม COP27:

 • ประกาศให้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเป็นภัยฉุกเฉิน

 • ประเทศพัฒนาแล้วและบรรษัทข้ามชาติต้องสนับสนุนการเยียวยาด้านสภาพภูมิอากาศโดยทันที

 • กำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกสนับสนุนทุนให้กับความสูญเสียและความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นองค์รวม

 • ทบทวนกลไกคาร์บอนออฟเซ็ต, ความเป็นกลางทางคาร์บอน, ตลาดคาร์บอน และนโยบายคาร์บอนเครดิต และจะต้องประกันว่ากลไกเหล่านี้จะไม่สนับสนุนให้เกิดการฟอกเขียวของประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มบริษัท

 • ให้นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในการจัดทำข้อมติ


ข้อเรียกร้องต่อการประชุม APEC2022:

 • ประณามแม่แบบเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว(BCG)

 • ต้องออกแบบและดำเนินงานตามกลไกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและต่อการแก้ไขปัญหากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง

 • ประกันว่า APEC จะเป็นพื้นที่เปิดและมีประชาธิปไตย ให้แก่ภาคประชาสังคม


ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย:

 • ประกันว่านโยบายและกรอบกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย

 • ประกันให้มีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมอย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

 • เปลี่ยนผ่านจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบรรษัท ไปเป็นเกษตรเชิงนิเวศภายในปี 2573

 • ยุติทุกการดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาด ยกเลิกข้อบทใดที่เอาผิดทางอาญากับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนที่พึ่งพาป่า และจะต้องรับรองและส่งเสริมบทบาทของพวกเขาในฐานะ ‘ผู้พิทักษ์ป่า’

 • รับรองความเป็นชนพื้นเมือง และประกันให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่


ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในการรับรองว่าจะต้องดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยสอดคล้องต่อพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย ได้แก่:

 • จะต้องให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในไทย;

 • สอดคล้องตามข้อเสนอแนะทั้ง 5 ประการต่อประเทศไทยในระหว่างกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระรอบสาม (UPR) ของประเทศไทย ในส่วนของปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะจากฟิจิ, ไซปรัส, มัลดีฟส์ และคอสตาริกา

 • ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ที่ถูกเรียกร้องโดยคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรุปแบบของปี 2564


ข้อเรียกร้องของพวกเราต่อภาคเอกชน:

 • เคารพต่อหลักการ​​ชี้แนะในเรื่อง สิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจ (UNGPs), แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย (NAP-BHR), และต้องกำหนดกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกรับข้อร้องเรียนสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาการเยียวยาจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของธุรกิจ

 • ลดและหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


#WeAreManushyan - Equal Human Beings


👉 ร่วมติดตามความพยายามของพวกเราในการเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมของชุมชุน ได้ตามช่องทางดังนี้!

 • อ่านปฏิญญาภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่า ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ #เราคือขบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม โดยติดตามช่องทางของพวกเราและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และการสนับสนุนต่าง ๆ ของพวกเรา!

 • ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราเพื่อติดตามข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคเอกชนและความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ!


ในระหว่างที่คุณยังอยู่ที่นี่...

อ่านผลงานและข้อเรียกร้องของพวกเราเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นสตรีนิยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ได้ที่: