top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#Saveชาวบ้านซับหวาย จากการถูกไล่ที่อย่างไม่เป็นธรรม!
#Saveชาวบ้านซับหวาย ⚖️ ชาวบ้านซับหวาย ชาติพันธุ์อีสานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวละครหลักในเรื่องราวของความอยุติธรรมอันอุกอาจอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รัฐบาลละเมิดสิทธิในที่ดินของชุมชนพื้นเมืองและเกษตรกรที่ยากจน โดยที่รัฐไม่เคยได้รับการลงโทษและยังคงลอยนวลพ้นผิดจนถึงทุกวันนี้


🚨ชาวบ้าน 14 รายถูกลงโทษทางอาญาอย่างไม่เป็นธรรม ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบุกรุกและทำลายที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งกลายเป็นที่ดินของอุทยานแห่งชาติไทรทองไปแล้ว และชาวบ้านบางคนถึงกับถูกจับเข้าคุก!


❌ รัฐบาลไทยใช้นโยบายการทวงคืนผืนป่าของประเทศไทยพ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในนามของ 'วิธีการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ' เป็นอาวุธในการเอาผิดคนยากจนและชุมชนพื้นเมืองอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นผู้ทำลายป่า แทนที่จะเอาผิดกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม


👉 นิตยา ม่วงกลาง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้นำชุมชนหมู่บ้านซับหวาย ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบุกรุกป่าในบริเวณไร่มันสำปะหลังและบริเวณบ้านของเธอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม และ 5 พฤษภาคม 2564 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้รอลงอาญา 3 ปี และชำระค่าปรับ 190,000 บาท และเนื่องจากการรณรงค์เรียกร้องและกดดันต่อนานาชาติอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิมานุษยะ นิตยาจึงได้เป็นอิสระไม่ถูกจับเข้าคุก อย่างไรก็ตามเธอและครอบครัวก็ยังคงถูกข่มขู่คุกคามและจะถูกขับไล่ออกจากที่ดินของเธอ ซึ่งจะทำให้เธอต้องสูญเสียวิถีการดำรงชีวิตและทุกสิ่งที่มี เรื่องราวของนิตยาสะท้อนให้เห็นถึงการกระทำของภาครัฐในประเทศไทยที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านที่ยากจน ชุมชนพื้นเมือง และชุมชนที่พึ่งพาป่า!


✍️ ผู้มีอำนาจไม่เพียงแค่เอาผิดกับชาวบ้านเท่านั้น แต่พวกเขายังหลอกให้ชาวบ้านบางคนที่ไม่สามารถอ่านเอกสารลายลักษ์อักษร ลงนามเพื่อมอบที่ดินของพวกเขาให้กับรัฐ โดยบอกพวกเขาว่าลายเซ็นของพวกเขาจะทำให้รักษาที่ดินของตนไว้ได้!


✊🏼 เพื่อปกป้องชาวบ้านซับหวายจากการถูกขับไล่ที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม พวกเรามูลนิธิมานุษยะ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ 8 ท่านในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านอีสานก่อนกระบวนการของระบบกึ่งยุติธรรมสากล! ⚖️


#ชัยชนะ 📄 หลังจากที่เราได้ส่งหนังสือร้องเรียน ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติทั้ง 9 ท่าน ได้ดำเนินการตามที่เราได้เรียกร้องไป! แถลงการณ์ของสหประชาชาติ (AL THA 3/2022) ถึงรัฐบาลไทยเป็นการเปิดบทใหม่ของเรื่องราวของชาวบ้านซับหวาย: เป็นการเตือนให้ประเทศไทยตระหนักถึงพันธกรณีระหว่างประเทศในการปกป้องชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น แสดงความกังวลเกี่ยวกับการถูกเอาผิดทางกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมของชาวบ้าน ในนามของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาดของประเทศไทย และยอมรับว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำคือการคุกคามและการบังคับขับไล่ชาวบ้าน! รัฐบาลไทยต้องรายงานต่อสหประชาชาติในกรณีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมซึ่งละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยทันที!


#WeAreManushyan ♾ มนุษย์เท่าเทียมกัน


✊ การต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมของนิตยาและชาวบ้านซับหวายยังไม่จบเพียงเท่านี้! มูลนิธิมานุษยะขอยืนหยัดเคียงข้างชาวบ้านซับหวายและจะเป็นตัวแทนของพวกเขาในระดับสากลต่อไปจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง! เราขอเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกการดำเนินคดีกับชาวบ้านอีสาน! ประเทศไทยต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็น "ผู้พิทักษ์ป่า" และต้องทำให้มั่นใจว่าสิทธิในที่ดินของพวกเขาได้รับการเคารพ!


❗️และเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดใช้นโยบายแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่ผิดพลาด เช่น นโยบายการทวงคืนผืนป่า มาเป็นเครื่องมือในการเอาผิดกับผู้บริสุทธิ์ และหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความรับผิดชอบของนายทุนที่เป็นตัวการที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ!


🌱 ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ครอบคลุม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นเฟมินิสต์ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเสียงของชุมชนจะได้รับการรับฟังและเป็นศูนย์กลางในขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการมาตรการลดโลกร้อนทั้งหมด!


🔗 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเราในการ #Saveชาวบ้านซับหวาย: https://www.manushyafoundation.org/campaign-savesabwaivillagers


หากคุณเลื่อนอ่านมาถึงตรงนี้…

ดูผลงานที่เราได้ทำเพื่อ #Saveชาวบ้านซับหวาย จากการถูกจองจำ การบังคับขับไล่ และความยากจนขั้นรุนแรง และประณามนโยบายแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดพลาดของประเทศไทย:

อ้างอิง:

  1. #บริจาคในวันปีใหม่ เพื่อสนับสนุน #Saveชาวบ้านซับหวาย และ #JusticeForPhichit, (27 ธันวาคม 2565), อ่านที่นี่

  2. แถลงการณ์ของสหประชาชาติ (AL THA 3/2022) ถึงรัฐบาลไทยกรณีชาวบ้านซับหวาย, (1 ธันวาคม 2565), อ่านที่: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27542

  3. #Saveชาวบ้านซับหวาย: เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้านซับหวายผ่านองค์กรสหประชาชาติอย่างไร?, (1 กันยายน 2565), อ่านที่นี่

  4. ข่าวประชาสัมพันธ์: ประเทศไทย: หยุดการบังคับขับไล่ชาวบ้านซับหวาย 14 คน ที่เผชิญกับความยากจนข้นแค้นและไร้ที่อยู่อาศัย!, (5 สิงหาคม 2565), อ่านที่: https://www.manushyafoundation.org/news-release-savesabwaivillagers-5-august-2022

  5. ประเทศไทย: หยุดการบังคับขับไล่ชาวบ้านซับหวาย 14 คน ที่เผชิญกับความยากจนข้นแค้นและไร้ที่อยู่อาศัย!, (5 สิงหาคม 2565), อ่านที่: https://www.manushyafoundation.org/post/thailand-stop-forced-evictions-of-14-sab-wai-villagers-facing-extreme-poverty-homelessness

  6. #Saveนิตยา - เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลที่ไม่เป็นธรรมในกรณีของนิตยา, (6 พฤษภาคม 2564), available at: https://www.manushyafoundation.org/post/savenittaya-what-you-need-to-know-about-nittaya-s-unfair-court-verdict

  7. #Saveชาวบ้านซับหวาย จากการถูกขับไล่ออกจากที่ดินและความยากจนข้นแค้น! การเอาผิดชาวบ้านทั้ง 14 รายอย่างไม่เป็นธรรมภายใต้ “นโยบายทวงคืนผืนป่า” ของประเทศไทย, อ่านที่: https://www.manushyafoundation.org/campaign-savesabwaivillagers-sai-thong-np-case

  8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ #Saveชาวบ้านซับหวาย เพื่อสนับสนุนชาวบ้านของมูลนิธิมานุษยะ, อ่านที่: https://www.manushyafoundation.org/campaign-savesabwaivillagers-intro

  9. ดิจิตอลแคมเปญ #Saveชาวบ้านซับหวาย เพื่อสนับสนุนชาวบ้านของมูลนิธิมานุษยะ, อ่านที่: https://www.manushyafoundation.org/campaign-savesabwaivillagers


Σχόλια


bottom of page